♦Michael just went to heaven to teach God how to moon walk.♦

Michaelova povaha podle horoskopů - věřím jim, protože jsou to tísíce let staré poznatky

12. října 2009 v 14:50 | EllE♣ |  Speciál - ze života MJ
ČÍNSKÝ HOROSKOP:

PES: Důvěryhodný, Loajální, Ušlechtilý, Skromný, Oddaný, Úspěšný, Odvážný, Úctyhodný, Nesobecký, Věrný, Čestný, Důvěřivý, Inteligentní, Introvertní , Cynický , Kritický, Moralizující, Tvrdohlavý, Starostlivý

Pes je uzavřený, bdělý, k neznámým a novým lidem vrcholně nedůvěřivý. Je krajně tvrdohlavý. Má sklon utápět se ve zcela nedůležitých drobnostech. Je trochu blazeovaný, ale jeho dobrý čich a kritický duch, jeho smysl pro směšné a jistá duševní velikost ho chrání před nejhorším. Povrchně pozorován, jeví se Pes chladnokrevným, ale tento dojem většinou klame. Je jenom velmi nejistý a bez ustání pochybuje o vlastních pocitech i pocitech ostatních. Přes tyto vady má Pes skutečně nejušlechtilejší vlastnosti lidské povahy. Je loajální, věrný, čestný, poctivý a vědom si svých povinností. Jako přítel je absolutně spolehlivý. Ve společnosti se pohybuje a vyjadřuje většinou nemotorně, vypráví banality. Zřídkakdy se skutečně zaskví, ale je inteligentní a pozorný posluchač, čímž získává oblibu a přátele. Dělá vše pro druhé, svou obětavostí, která jde až do sebezapření, se často poškozuje. Pes nevisí na penězích, je pokorný a velkorysý, materiální výhody ho nezajímají a snadno se jich zříká ve prospěch druhých. Pes, ať si zvolí jakékoliv povolání, věnuje se mu s idealismem a veškerou svou energií. Také v lásce je Pes otevřený, silný a zejména čestný. Má s ní ale velké trampoty.


EGYPTSKÝ HOROSKOP:

Toth, 15.08. - 16.09.
Egyptský bůh s ptačí hlavou, který je patronem všech písařů, léčitelů a kouzelníků, vynikal důmyslem, vynalézavostí a tvořivostí. Jasnozřivost boha Totha odhalovala lži, podvody a krádeže. Nositele tohoto znamení patří k nepraktičtějším a nejproduktivnějším lidem. Vynikají v plnění svěřených úkolů, jsou plní, pečliví a přesní. Nikdy nepochybují, a pokud ano, tak to nikdy nepřiznají. Kritiku absolutně nesnášejí. Mají sklon odporovat všemu, co se neslučuje s jejich představami o životě. Zvlášť nepříjemní dokážou být, pokud činnost ostatních podléhá chaosu a nepořádku. Bývají náladoví, podezřívaví a krajně nedůvěřiví, jejich zrak každého propíchne jako laser a zpytavě zkoumá všechny nepravosti, úchylky, odchylky a nepřesnosti. Přesto nikdy nezůstávají bez přátel a velkého vlivu. Na ostatní lidi působí tajemně, hloubavě, skrývají v sobě jakési tajemství o řádu bytí, což je velmi přitažlivá vlastnost. Jedinci narození v tomto znamení jsou obětaví, dokážou druhým vytrvale a ochotně pomáhat, čehož ostatní lidé vydatně zneužívají. Proto by chráněnci boha Totha měli být na sebe opatrní. Špatně snášejí fyzickou či psychickou námahu. Při překročení určité meze u nich dochází k vážným zdravotním problémům. Ve společnosti a v lásce jsou spíše ostýchaví a bázliví. Málokdy dávají najevo své city, které jsou ovšem hluboké a silné. Někdy upadají do opačného extrému, aby neukázali, jak moc jim na partnerech záleží, obrňují se jakousi falešnou cudností a sexuální zdrženlivostí. Pokud se druhým podaří pancíř studu rozbít, získají v těchto bytostech skutečně šťastné a milující druhy.


INDIÁNSKÝ HOROSKOP:

Medvěd, 22.08. - 21.09.
Lidi narozené mezi 22. srpnem a 21. zářím zveme v názvosloví Indiánského horoskopu "Medvědy". Tyto zrozence ovlivňuje zemský živel (stabilita, racionální přístup, řád, cílevědomost), vládne jim pak vítr jižní (cítění, vnímání, empatie). Medvěda většinou posuzujeme jako neobratné, těžké a lenivé zvíře. Indiáni však život medvěda důvěrně znali. Pro ně byl naopak symbolem hbitosti, obratnosti, rychlosti, síly, klidu a rozvahy. Obdobně nahlíželi i na lidi, kteří byli narozeni v totemu Medvěda. Nejsou to jedinci nutně toužící po životě ve skupině. Dost dobře se o sebe dokáží postarat sami. Jsou samostatní, nezávislí. Ví, že na sebe se mohou spolehnout. O svých kvalitách a přednostech jsou přesvědčeni. Mají za to, že jen oni jsou schopni zvládnout danou úlohu. Protože jsou pak na všechno sami (ovšem z jejich viny), musí pracovat o to tvrději, pilněji. Vyznačují se praktickým a rozumným přístupem nejen k jednotlivým úkolům, ale i k celému svému životu. Raději si všechno pečlivě a systematicky připraví, naplánují. Nemají rádi nečekaná překvapení a náhody, které s sebou občas život (chtě nechtě) přináší. Je-li pak třeba reagovat neodkladně, rozhodnutí nebývají příliš efektivní. Bohužel postrádají operativní schopnosti, jsou nejistí. Jsou to typy, které své uplatnění najdou v týlu. V klidu prostudují mapy, zváží pro a proti, připraví podklady a navrhnou postup, řešení. V první linii pak ale musí stát někdo malinko dravější, někdo, kdo si s adrenalinem rozumí víc než Medvědi. Prostě neumí své schopnosti a přednosti "prodat". Navenek často vystupují jako přehnaně kritičtí lidé. Jsou to detailisti. To jim na oblíbenosti nepřidá. Do partnerských vztahů vstupují s rozvahou. Život o samotě jim nedělá přílišné problémy, s manželstvím čekají. Pokud se ale rozhodnou, mnoho ze své síly a energie obětují na vytvoření teplého a příjemného domova. Jsou oddaní, věrní, ke svým blízkým zodpovědní. Problémy může způsobit ona zmiňovaná "záliba" v kritizování. Občas neuškodí, ale uznejte, kdo se cítí dobře, je-li neustále napomínán pro maličkosti? Buďte tolerantní, Medvědi! Naučte se chválit, i když víte, že vy byste to určitě udělali lépe a pečlivěji. Uvědomte si, že potřebujete pomoc druhých, všechno sami nezvládnete. Ze života nemějte takový strach, zbytečně si kazíte zdraví. Vězte, že je vždy někdo, kdo vám rád pomůže.

INDICKÝ HOROSKOP:

Kanya, 23.08. - 22.09.
Toto znamení nastupuje po období instinktivního panování a značí nové období, ve kterém se dostaví pochyby, a ve kterém neměnný zákon přeměny všech bytostí a věcí přinese zpět do reality ty, kteří se považovali za nepotřebné ničeho a nikoho. Člověk pociťuje intenzivní potřebu pocitu zabezpečení a zajištění, o které se bude pokoušet inteligentním odhadem svých schopností a prostředků. Jeho nevinnost by mohla být obětována nebo ztracena v boji o život.

CYKLICKÝ HOROSKOP:

Doba žní, 22.08. - 21.09.
Doba žní je poslední letní znamení. Po sluneční kulminaci následuje fáze ústupu. Je to doba zralého klasu, požaté úrody, kterou je třeba vytřídit a uskladnit. Ale aby lidé dokázali oslavovat a sklidit plody svých schopností, talentu a píle, musí na sobě ještě hodně pracovat. Lidé tohoto období jsou pečliví, pilní, skromní a ohleduplní. Na první pohled vypadají zdrženlivě, zachovávají si odstup a druhým se nechtějí vměšovat do života. Proto není lehké se s nimi sblížit a může se stát, že často trpívají samotou. Ochotně svým přátelům či spolupracovníkům pomáhají, někdy však bývá jejich vřelost a velkorysost zneužita. Nemají rádi náhlé a dramatické změny, ke svému životu potřebují klid, jistotu a harmonii. Mají vrozený smysl pro detail, možná někdy až příliš, stává se jim, že "pro stromy nevidí les", a hlavní podstata věci jim uniká. Jsou velmi pracovití, houževnatí, často spoléhají pouze na vlastní síly a je jim zatěžko odpočinout si a uvolnit se. K druhým jsou starostliví, někdy až příliš kritičtí a prudérní. Jsou to opatrní a konzervativní lidé, kteří promýšlejí nejen svou práci a úkoly, ale každou životní situaci, následky svých rozhodnutí a každý svůj budoucí čin. Je to především proto, že chtějí předejít všem rizikům a potížím. Pro lidi narozené v tomto období je největší síla ve schopnosti zvládat komplikované a složité úkoly. Nevyhovuje jim těžká, jednotvárná práce, potřebují rozmanitost. Nejvíce vhodná jsou taková povolání, která vyžadují preciznost a spolehlivost, např. hodinář, chemik, účetní, uplatní se v oboru statistiky, knihovnictví. Peníze, úspěch, sláva, to vše pro ně není tak důležité, jako pocit osobního vědomí, že úkol dobře splnili. Neměli by se vyhýbat kolektivní práci, neboť často ke své škodě spoléhají pouze na vlastní síly. Tito lidé velmi nesnadno vyjadřují svoje city, působí dojmem lhostejnosti a nezájmu, a proto zůstávají někdy nepochopeni. Na založení trvalého svazku potřebují dostatek partnerovy trpělivosti a vřelosti, a potom ve své věrnosti a oddanosti nezakolísají. Upřímná láska z nich činí něžné, pozorné a nezapomenutelné milence, mají však sklon k moralizování. Pevné rodinné zázemí je pro jejich psychickou stabilitu velmi důležité. Ale těžko se smiřují s partnerovou nevěrou, velmi často řeší situaci rozchodem.


P.S.:Já osobně nejvíce věřím čínskému horoskopu, protože ten je vědecky podložený. Psychologové se na něm shodli a je považován za jeden nejlepších přehledů lidských povah.
Všimněte si, že horoskopy se shodují v základních věcech, a to: pořádný, pečlivý, vytvrvalý, úspěšný, obětavý, kritický (osobně si myslím, že když na něčem pracoval byl to prudič a dokud to ostatní neuměli jako on, prudil, prudil a prudil) a citlivý. To byl Michael :) - Elle
 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 speisy speisy | 12. října 2009 v 15:11 | Reagovat

Myslím, že až na pár drobností (pochopitelně, hrají v tom roli i výchova atd. ) je to trefné. :) Že by Michael cílevědomí a kritický a muselo být vše v pořádku víme už dlouho :D Tohle to jen potvrzuje :)
Prostě byl skvělý ;)

2 šenková petra šenková petra | 12. října 2009 v 15:20 | Reagovat

čínský je nejlepší..i ta Panna na něj sedí např.podle Kludské. A numerologie také-měl rovinu vášně a odhodlání a životní č.6 to je krása,harmonie,rodina.....

3 Ka.Cii Ka.Cii | 12. října 2009 v 15:23 | Reagovat

Přesně tak.Čínský jedobrej a navíc se vždy trefí, jako u Michaela.

4 miška.hanuška miška.hanuška | Web | 12. října 2009 v 16:04 | Reagovat

Myslím si že Michaela to celkem všechno vystihuje.

5 H H | Web | 12. října 2009 v 16:56 | Reagovat

čínským horozkopům věřím taky ... je na tom založená celá funkce naší rodiny. Na rozdíl od těch levních horoskopů z časopisů a novin.

6 Hanina Hanina | E-mail | 12. října 2009 v 22:53 | Reagovat

jjo, taky se mi líbí a nejvíc věřím čínskému

7 mercci mercci | 13. října 2009 v 19:34 | Reagovat

inak aj ja som pes a som uplne rovnaka dobry horoskop

8 Eve Eve | 3. ledna 2010 v 9:07 | Reagovat

ten pes, to je vazne cele o nem!!! si dobra elle!!!

9 EllE EllE | 3. ledna 2010 v 16:45 | Reagovat

[8]: Je to fakt až zarážející, jak některé horoskopy pravdivé. Je to spíš psychologický rozbor :).

10 Rose Rose | 17. ledna 2010 v 0:56 | Reagovat

Ahojky ja jsem pes stejne jako Michael ten cinsky horoskop je opravdu nejlepsi Michaela nehorazne moc miluji verim hlavne tomu co vidim jak vychazi z jeho ust mam problem verit tomu co vidim nekde napsane ale tady spis verim nez neverim jsou to veci ktere mi neprijdou vymyslene mas uzasny blog

11 EllE EllE | 17. ledna 2010 v 10:28 | Reagovat

[10]: Ahoj Rose, moc ti děkuju za pochvalu. Vážím si jí. Důvou, proč jsem tenhle blog založila byl i ten, že jsem chtěla vytvořit "studnu" pravdivých věcí o MJ. Je tu i to, co Michael řekla sám a přeložené.

Užívej si tu a měj se hezky!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama